menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Aceton 1 liter

Artikelnummer: HBV21030
8.80
per stuk
8.80
per stuk
(€ 10,65 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Aantal p/s Totaal
stuk € 8,80 € 8,80
vanaf 5 stuks € 6,60 € 33,00
Productomschrijving
Productomschrijving

Aceton 1 liter

Aceton 1 liter voor het verwijderen van synthetische producten en gedroogde verven, zoals verf, en lijm. Kan ook gebruikt worden als hulpmiddel bij de verwerking van polyester. Aceton is niet geschikt voor kunststoffen.

 

Let op: Brandbaar.

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Ontvlambare stoffen
Ontvlambare stoffen

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

Gevarenaanduidingen (CLP)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

KENMERKEN

Artikelnummer HBV21030
Art. nr. leverancier 1010300610100-BCE
EAN-code 8712457010014
Inhoud 1 liter
Merk Bleko
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw