menu
  • excl.
  • incl.
BTW
Normering EN 374

Normering EN 374

EN374

EN 374: BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN EN MICRO-ORGANISMEN

Wanneer u werkt met chemicaliën, dan is het verstandig om daarvoor bestemde handschoenen te gebruiken. Onze huid is namelijk niet bestand tegen vele soorten chemicaliën. Een handschoen met de normering EN 374 geeft u hierbij veiligheid. Toch is het verstandig om ook binnen de chemiebestendige handschoenen een juiste keuze te maken.

Het eerste symbool (van links) dat u rechts ziet betreft een EN 374 pictogram met buisje. Producten met dit pictogram zijn vloeistofdicht en beschermen tegen ongevaarlijke vloeistoffen als water en huishoudelijke schoonmaakproducten.

Het tweede symbool (van links) dat u rechts ziet betreft een EN 374 pictogram met erlenmeyer. Producten met dit pictogram zijn bestendig tegen meerdere (minimaal drie) chemische vloeistoffen. Welke vloeistoffen het betreft, dat wordt altijd aangegeven door de letters onder het symbool. De betekenis hiervan vindt u in het tabel hieronder. Deze werkhandschoenen zijn altijd vloeistofdicht met minimaal level 2. Handschoenen met level 0 of 1 worden niet chemisch bestendig bevonden.

Het derde symbool (van links) dat u rechts ziet betreft een EN 374 pictogram met biohazardsymbool. Producten met deze vermelding zijn bestendig tegen micro-organismen (geen virussen).

Vloeistoffen EN374 Erlenmeyer

Afkorting Vloeistof Afkorting Vloeistof
A Methanol G Diethylamine
B Aceton H Tetrahydrofuraan
C Acetonitril I Ethylacetaat
D Methyleenchloride J n-Heptaan
E Zwavelkoolstof K Natriumhydroxide 40%
F Tolueen L Zwavelzuur 96%

Vloeistofdichtheid

Handschoenen met normering EN374 hebben vloeistofdichtheid als één van de eigenschappen. Doorgaans wordt er dan ook bij vermeld in welke mate de handschoenen waterdicht zijn. De testresultaten vindt u per level hieronder.

Level Minuten vloeistofdicht
0 Minder dan 10
1 Minimaal 10
2 Minimaal 30
3 Minimaal 60
4 Minimaal 120
5 Minimaal 240
6 Minimaal 480
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw