menu
  • excl.
  • incl.
BTW

4TECX Industrielak (Deklaag) Dennengroen

Artikelnummer: ZV4018005141
5.35
per bus
5.35
per bus
(€ 6,47 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving

4TECX Industrielak (Deklaag) Dennengroen

  • Professionele lak, sneldrogend en uitstekend voor toepassing op metaal, beton, hout, metselwerk, etc
  • Zeer hoge dekkracht en lang behoud van kleur en/of glans
  • Kras- en stootvast

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Ontvlambare stoffen
Ontvlambare stoffen

Professionele toepassing

Signaalwoord (CLP):
waarschuwing

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P313 - Een arts raadplegen.
P337 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P340 - De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gevarenaanduidingen (CLP)
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

KENMERKEN

Artikelnummer ZV4018005141
Art. nr. leverancier 4018005141
EAN-code 8715883905893
Kleur Groen
Inhoud 500 ml
Merk 4tecx
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw