menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Agradi U-2 vloeibaar 0,5 liter

Artikelnummer: 203436
12.87
per liter
12.87
per liter
(€ 15,57 incl. 21% btw)
Actuele status: niet op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving

Agradi U-2 vloeibaar 0,5 liter

Bestrijdingsmiddel tegen ongedierte in volieres, vogelkooien, verzendhokjes e.d. van kanaries en andere zang en siervogels. Het middel doodt bloedluizen, vedermijten, vlooien en muggen.

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Gezondheidsgevaar
Gezondheidsgevaar
Schadelijk voor het milieu
Schadelijk voor het milieu

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P264 - Na het werken met dit product grondig wassen.
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

Gevarenaanduidingen (CLP)
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208 - Kan een allergische reactie veroorzaken.

KENMERKEN

Artikelnummer 203436
Art. nr. leverancier 210200
EAN-code 8712988002137
Inhoud 0,5 liter
Merk Agradi
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw