menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Pool Power mini quick 0,5 kg

Artikelnummer: ALP7010012153
Van
€ 16,46
per stuk
8.48
per stuk
8.48
per stuk
(€ 10,26 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
De Boer Combideals
Productomschrijving
Reviews
Productomschrijving

Pool Power mini quick 0,5 kg

De Pool Power Mini Quick zijn tabletten die snel oplossen in het zwembad en helpen het zwembad te desinfecteren. Deze worden met name toegepast bij het opstarten van kleine zwembaden.

 

Voordat je hiermee start is het verstandig om eerste de pH-waarde te corrigeren naar een waarde tussen de 7.2 en 7.6. en dienen nooit te worden vermengt met ander chemicaliën. Deze tabletten dienen enkel en alleen te worden gebruikt in combinatie met een chloordrijver.

 

Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. Verpakking 0,5 kg.

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Schadelijk voor het milieu
Schadelijk voor het milieu

Signaalwoord (CLP):
Waarschuwing

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gevarenaanduidingen (CLP)
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

KENMERKEN

Artikelnummer ALP7010012153
EAN-code 8717496960344
Art. nr. leverancier 7010012153
Merk Pool Power
Materiaal wand Trocloseennatrium
Gewicht 0,5 Kg
Kleur1 Wit
Soort Desinfectiemiddel
Reviews

Product reviews van Pool Power mini quick 0,5 kg

De productervaringen van dit artikel worden verzameld en hier getoond als review. Deze reviews worden gemaakt door échte gebruikers van dit artikel, die dit in het verleden hebben aangeschaft bij De Boer Drachten. Lees hier de ervaringen van andere klanten over dit artikel.

4 product reviews
Filter op
Anoniem | 16-06-2021
"Goedkoper kan je ze niet vinden"
Anoniem | 11-06-2021
"Gebruik deze voor het onderhouden voor het zwembad, prima tabletten voor ons"
Anoniem | 12-08-2020
"Gebruik deze samen met langwerkende chloor tabletten"
John Pater | 18-07-2019
"Snelle service volgende dag in huis"
Er zijn geen reviews gevonden die aan je filter voldoen

Combideal

Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw