menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Summer Fun spa startset mini

Artikelnummer: ALP7010012214
27.67
per stuk
27.67
per stuk
(€ 33,48 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Productomschrijving
Reviews
Productomschrijving

Summer Fun spa startset mini

Voordelige chemieset voor helder en zuiver water in de spa. Testen, pH op orde brengen, daarna chloreren.

 

Set bevat:

  • testset voor pH en chloor,
  • 2x10 tabletten,
  • 250 gr pH minus,
  • 1 chloordrijver
  • 60 Mini Quick Chloortabletten

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Corrosieve stoffen
Corrosieve stoffen
Schadelijk voor het milieu
Schadelijk voor het milieu

Signaalwoord (CLP):
Warschuwing

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gevarenaanduidingen (CLP)
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

KENMERKEN

Artikelnummer ALP7010012214
EAN-code 8717774659502
Art. nr. leverancier 7010012214
Merk Summer Fun
Reviews

Product reviews van Summer Fun spa startset mini

De productervaringen van dit artikel worden verzameld en hier getoond als review. Deze reviews worden gemaakt door échte gebruikers van dit artikel, die dit in het verleden hebben aangeschaft bij De Boer Drachten. Lees hier de ervaringen van andere klanten over dit artikel.

3 product reviews
Filter op
Anoniem | 07-08-2020
"Prijs en kwaliteit zijn prima."
Anoniem | 31-07-2020
"Eenvoudig en geschikt pakket voor de kleine opblaasbare Spa, voldoet prima!"
Anoniem | 05-04-2020
"Super pakket en héél goedkoop"
Er zijn geen reviews gevonden die aan je filter voldoen
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw