menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Terpentine 5 Liter

Artikelnummer: HBV17260
23.72
per stuk
23.72
per stuk
(€ 28,70 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving

Terpentine 5 Liter

Te gebruiken voor:
· Het verdunnen van verf
· Het reinigen van kwasten en verfrollen
· Het ontvetten van nieuw hardhout
· Het verwijderen van vetvlekken op linoleum en parket

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Ontvlambare stoffen
Ontvlambare stoffen
Gezondheidsgevaar
Gezondheidsgevaar
Schadelijk voor het milieu
Schadelijk voor het milieu

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P331 - GEEN braken opwekken.
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

Gevarenaanduidingen (CLP)
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

KENMERKEN

Artikelnummer HBV17260
EAN-code 8712457050119
Art. nr. leverancier 1010110450100-BCE
Merk Bleko
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw