menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Vloeibare Ontstopper 1 Liter 1 Liter

Artikelnummer: HBV17600
4.13
per stuk
4.13
per stuk
(€ 5,00 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving

Vloeibare Ontstopper 1 Liter 1 Liter

Een vloeibare ontstopper geschikt voor het ontstoppen van bad, douche en wastafelafvoerbuizen en het verwijderen van haar en zeepresten.

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Corrosieve stoffen
Corrosieve stoffen

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

Gevarenaanduidingen (CLP)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

KENMERKEN

Artikelnummer HBV17600
Art. nr. leverancier 1011010610100-BCE
EAN-code 8712457010304
Inhoud 1000 Ml
Merk Bleko
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw