menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Kroon Olie Screenwash ruitensproeiervloeistof 1 liter

Artikelnummer: KRO04210
2.84
per flacon
2.84
per flacon
(€ 3,44 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Selecteer een merk / inhoud / soort:
Productomschrijving
Reviews
Productomschrijving

Kroon Olie Screenwash ruitensproeiervloeistof 1 liter

Screenwash Concentraat is een krachtige antivries toevoeging die aan het ruitensproeier water toegevoegd kan worden op basis van Ethanol. Screenwash Concentraat reinigt snel de voorruit van straatvuil en insecten. Tevens voorkomt het herbevriezen van de voorruit en dichtvriezen van de sproeiers door toevoeging van speciale additieven. Toepassing: Screenwash Concentraat is te gebruiken door het toe te voegen aan het water in de ruitensproeiertank Door het product in verschillende verhoudingen toe te voegen aan water, zie tabel, kan een hoge beschermingsgraad tegen bevriezen worden bereikt , Screenwash Concentraat is minder schadelijk voor het milieu dan ruitensproeiervloeistoffen op Methanol- of IPA-basis, Tevens is het minder schadelijk bij aanraking met de huid. Verdunningsadvies: Deel Screenwash Concentraat - Deel water geeft bescherming tot: puur -50°C. 1 : 1 -20°C. 1 : 2 -10°C. 1 : 5 Zomer."

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Schadelijke stoffen
Schadelijke stoffen
Ontvlambare stoffen
Ontvlambare stoffen

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Gevarenaanduidingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.
P264 - Na het werken met dit product grondig wassen.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

KENMERKEN

Artikelnummer KRO04210
Art. nr. leverancier 04210
EAN-code 8710128042104
Merk Kroon
Inhoud 1 liter
Soort Ruitensproeiervloeistof
Reviews

Product reviews van Kroon Olie Screenwash ruitensproeiervloeistof 1 liter

De productervaringen van dit artikel worden verzameld en hier getoond als review. Deze reviews worden gemaakt door échte gebruikers van dit artikel, die dit in het verleden hebben aangeschaft bij De Boer Drachten. Lees hier de ervaringen van andere klanten over dit artikel.

2 product reviews
Filter op
Anoniem | 09-09-2021
"Wel even verdunnen maar dat is juist fijn. Heb je niet van die grote jerrycans in je garage."

Kroon Olie Screenwash ruitensproeiervloeistof 5 liter

Inge B | 15-06-2019
"Prima ruiten sproeier vloeistof."
Er zijn geen reviews gevonden die aan je filter voldoen
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw