menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Certificaten van de Boer

De Boer Drachten

De Boer Drachten beschikt over diverse certificaten die erg belangrijk zijn voor toeleveranciers in de voedingsmiddelenindustrie. Hierdoor zijn onze leveringen verzekerd van de kwaliteitscontroles die deze keurmerken uitvoeren.
Hieronder vindt u de keurmerken waar wij bij zijn aangesloten:

Geregistreerd voor internethandel diergeneesmiddelen

De Boer Drachten is geregistreerd bij de internethandel voor diergeneesmiddelen. Bekijk hier de registratie. Deze registratie wordt beheerd en gecontroleerd door het CBG, bekijk hier de contactgegevens.

Securefeed

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers van dit keurmerk leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Het gaat om onder meer fourages, vochtrijke bijproducten, enkelvoudige voedermiddelen, mengvoeders en mineralenvoeders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak. Als onpartijdige organisatie zijn we voor voedselveiligheid van diervoeders het aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens.
Klik hier voor de deelnemerslijst van Securefeed.
 

GMP+

GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) is een internationaal erkend schema voor het garanderen van de diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen waaronder de aanleverende bedrijven van grondstoffen.
Levensmiddelenbedrijven met een reststroom naar de diervoederindustrie moeten dus naast vaak andere levensmiddelenstandaarden, gecertificeerd worden voor GMP+ FSA.
Het basisprincipe van GMP+ FSA schema is dat de diervoederketen deel uitmaakt van de hele productieketen van dierlijke producten. Betrouwbare borging van de diervoederveiligheid wereldwijd heeft hoge prioriteit en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en op een juiste wijze inspelen op de behoeften van de dierlijke productiesector.

 
Klik hier voor de deelnemerspagina van De Boer Drachten bij GMP+.

CDG

Het CDG staat voor Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen.
Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema én opgenomen staan in het register van de Stichting CDG.
De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht en draagt zorg voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distribuanten in gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt onder andere in dat de Stichting zal toezien op de naleving van de bij de algemeen verbindendverklaring gestelde voorschriften en het toezicht op de wijze waarop certificerende instellingen hun controlewerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast heeft de Stichting het beheer over het CDG certificatieschema en het Register met bedrijven die conform de algemeen verbindendverklaring werken.
De Stichting is door de Raad van Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder, hiermee worden ook alle werkzaamheden van de Stichting op regelmatige basis getoetst.
 
Klik hier voor de deelnemerslijst van CDG.
 

De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw