menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Asepto Eco (Reiniging Melkapparatuur / Fosfaatvrij / Chloorvrij / Alkalisch) - 26 Kg

Artikelnummer: SPN042121
63.30
per jerrycan
63.30
per jerrycan
(€ 76,59 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving

Asepto Eco (Reiniging Melkapparatuur / Fosfaatvrij / Chloorvrij / Alkalisch) - 26 Kg

Ecolab Asepto Eco is een vloeibaar, sterk Alkalisch, reinigingsmiddel voor Circulatiereiniging van Melkwinningsapparatuur, inclusief koeltanks.

 

  • Niet schuimend, alkalisch reinigingsmiddel voor melkwinningsinstallaties.
  • Door toevoeging van speciale complexvormers kan het product ingezet worden bij elke waterhardheid.
  • Heeft uitstekende eigenschappen ten aanzien van het verwijderen van vet en eiwit vervuilingen.
  • Voorspoelen met water. .
  • Reinigen met Asepto Eco bij een concentratie van 0,3 – 0,5% (minimaal 10 min. bij 40°C - 50°C).
  • Naspoelen met water van drinkwaterkwaliteit.
  • Voor dagelijkse circulatiereiniging, gebruik in afwisseling met Horolith Eco
  • De Eco-producten zijn speciaal zonder fosfor, stikstof en chloor ontwikkeld en hebben dus minder invloed op het milieu.

 

Let op !     Asepto Eco nooit mengen met andere reinigingsproducten!

 

Automatische levering:

Gebruikt u een vaste hoeveelheid per maand, of per 6 weken? Wij kunnen u een automatische levering aanbieden. Dan hoeft u niet elke periode opnieuw te bestellen, maar leveren wij u vanzelf. Heeft u voldoende? Dan kunt u de automatische levering eenvoudig weer stopzetten, door middel van één telefoontje. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Corrosieve stoffen
Corrosieve stoffen

Signaalwoord (CLP):
Gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P280 - Beschermende kledij dragen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gevarenaanduidingen (CLP)
H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.

KENMERKEN

Artikelnummer SPN042121
Art. nr. leverancier 011927
EAN-code 4028162321630
Merk Ecolab
Toepassing Traditionele Melkwinning
Zuurtegraad Alkalisch
Chloorgehalte Chloorvrij
Fosfaatgehalte Fosfaatvrij
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw