menu
  • excl.
  • incl.
BTW

Griffon Stex Liquid Flacon 1 L

Artikelnummer: ZV2158191837
6.68
per stuk
6.68
per stuk
(€ 8,08 incl. 21% btw)
Actuele status: op voorraad
Productomschrijving
Productomschrijving

Griffon Stex Liquid Flacon 1 L

Vloeibare ontstopper voor het verwijderen van verstoppingen in o.a. gootstenen, wastafels, douchebakken en badkuipen.

Veiligheidsblad

Bekijk hier het veiligheidsblad.

Kenmerken

Corrosieve stoffen
Corrosieve stoffen

Signaalwoord (CLP):
gevaar

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende kledij dragen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar Verzamelpunt

Gevarenaanduidingen (CLP)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.

KENMERKEN

Artikelnummer ZV2158191837
Art. nr. leverancier 2158191837
EAN-code 8710439221564
Inhoud 1000 Ml
Kleur Transparant (Blank)
Merk Griffon
Eigen werkplaats
Eigen werkplaats
Met 7 gespecialiseerde monteurs
Online bestellen
Online bestellen
24 uur per dag, 6 dagen per week
Kwaliteitsproducten
Kwaliteitsproducten
Meer dan 250 A-merken
Persoonlijke service
Persoonlijke service
Al meer dan 85 jaar!
Bezorgservice
Bezorgservice
Binnen NL gratis vanaf 75 euro
Grootverbruikers
Grootverbruikers
Met aantrekkelijke staffelkortingen
De Boer Drachten
Winkelt u privé
Toon prijzen incl. btw
Winkelt u zakelijk
Toon prijzen excl. btw